Fungsi MK AB

MK AB diwujudkan untuk mengendalikan semua operasi yang berbentuk ‘bersama’ yakni yang melibatkan dua Perkhidmatan atau lebih dalam ATM. Konsep Assigned Forces memberi penekanan kepada sokongan oleh setiap Perkhidmatan terhadap semua operasi dan latihan Angkatan Bersama dengan meletakkan komponen-komponen Tempur dan Bantuan Perkhidmatan di bawah pemerintahan serta kawalan operasi Panglima Angkatan Bersama. Manakala tugas “raise, train and maintain” kekal di bawah tanggungjawab setiap Perkhidmatan. Secara amnya, trup dan aset Perkhidmatan akan diassigned mengikut sistem pusingan yang termaktub di dalam Perkhidmatan masing-masing

Skip to content